znak

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Радіологічний центр «СТАКС»

znak2

 

ТОВ «Радіологічний Центр «СТАКС», що має у своєму складі учбово-методичний відділ та лабораторію радіаційного контролю, здійснює наступні види діяльності:

1.       Навчання з спеціальних правил радіаційної безпеки фахівців та керівників підприємств, організацій та установ для роботи з джерелами іонізуючого випромінювання.

         З 01.01.2016р. навчання з питань радіаційної безпеки при роботі з джерелами іонізуючого випромінювання (у тому числі в лікувальних закладах) здійснюється згідно до наказу Державної інспекції ядерного регулювання України від 02.10.2014р. № 143 «Про затвердження Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії».

Згідно вищезазначеного наказу, обов’язкове періодичне навчання з радіаційної безпеки та перевірку знань проходить ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ КАТЕГОРІЇ «А», ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА РАДІАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ, РАДІАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ, ЧЛЕНИ ПОСТІЙНО ДІЮЧИХ КОМІСІЙ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ, ТА ІНШІ ВІДПОВІДАЛЬНІ ПОСАДОВІ ОСОБИ.

         ТОВ «Радіологічний центр «СТАКС» підтвердив відповідність системи навчання і перевірки знань          з питань радіаційної безпеки вимогам наказу Державної інспекції ядерного регулювання України від 02.10.2014р. № 143 та отримав погодження програм навчання в Державній інспекції ядерного регулювання України та Міністерстві охорони здоров’я України.

Навчання здійснюється за наступними напрямками:

·     фахівці та керівники підприємств та організацій з питань радіаційної безпеки т.ч. фахівці промислових підприємств, що працюють з ДІВ, медтехніки, інженери-радіологи;

·     радіаційний захист та радіаційний (дозиметричний) контроль;

·     радіаційний захист та безпека при променевій діагностиці та терапії (для керівників медичних установ, лікарів-рентгенологів, рентгенлаборантів, радіологів, стоматологів, хірургів та інших фахівців, що самостійно виконують рентгенологічні, радіологічні дослідження, терапію та фахівців з охорони праці в ЛПУ).

Примітка.

·       Лист-погодження Держатомрегулювання України програм навчання ТОВ «РЦ «СТАКС».

·     Лист-погодження МОЗ України програм навчання ТОВ «РЦ «СТАКС».

·       Декларування учбової діяльності ТОВ «РЦ «СТАКС» (п. 6).

·     Форма заявки на навчання.

·     Комерційна пропозиція на 2020р.

2.       Розрахунок ефективності захисту від іонізуючого (рентген) випромінювання приміщень для встановлення та експлуатації рентген-апаратів.

Розрахунок виконується у відповідності до вимог Наказу МОЗ України від 04.06.2007р. № 294 Державні санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» (зареєстровані в Мін’юсті України 07.11.2007 р. за                                            № 1256/14523).

Примітка.

·     Форма заявки на розрахунок ефективності захисту.

·     Форма технічного завдання на розрахунок ефективності захисту.

3.       Радіаційний контроль.

Виконується на робочих місцях персоналу категорії «А» та «Б» у відповідності до НРБУ-97, радіаційний контроль земельних ділянок та приміщень при відведенні та вводі в експлуатацію, радіаційний контроль вантажів, харчових продуктів, металу та металобрухту, тощо.

Примітка.

·     Свідоцтво про метрологічне підтвердження вимірювальних можливостей лабораторії радіаційного контролю.

4.       Методична допомога.

При розробці документів з радіаційної безпеки для отримання санітарного паспорту та ліцензії на впровадження діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання.

УВАГА!!!

ТОВ «Радіологічний центр «СТАКС» з 02.08.2016 року зареєстрований в системі ProZorro – електронній системі публічних закупівель.

ТОВ «РЦ «СТАКС» згідно ДК 021-2015 (CPV) надає наступні послуги:

80510000-2: Послуги з професійної підготовки спеціалістів)

80511000-9: Послуги з навчання персоналу

80400000-8: Послуги у сфері освіти для дорослих та інші освітні послуги

73430000-5: Випробування та оцінювання

90715000-2: Послуги з дослідження забруднень

38940000-6: Прилади для оцінювання радіологічної обстановки

90721600-3: Послуги з радіаційного захисту

та інші.

 

Для отримання послуг ТОВ «Радіологічний центр «СТАКС» необхідно надати відповідну заявку на e-mail: staksumv@ukr.net або факс: (0629) 58-24-01 (28).

 

Додаткова інформація за телефонами (0629) 58-24-01 (28); м.т.: (066)-412-44-48, (096) 539-51-03, (097) 57-303-27.

Зразки договорів та інша додаткова інформація на сайті: www.staks.com.ua.

НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

(необхідно подати заявку за необхідним курсом на бланку та ознайомитись з типовим договором)

Тема навчання

Запланована дата

Місце проведення

Проживання

Робота з ДІВ, РК, медики

Щомісячно

ТОВ «РЦ «СТАКС» (Маріуполь)

готель Турист (тел. (0629) 37-57-78, 37-49-30)

Гранд Отель (тел. (0629) 40-24-64)

Гуртожиток (пр. Єдності, 49а; тел. (096) 051-04-54)

Робота з ДІВ, РК, медики

11-13 березня 2020 року

м. Харків (Харківська обл.)

Виїзні курси

Робота з ДІВ, РК, медики

24-27 березня 2020 року

м. Сєвєродонецьк (Луганська обл.)

Виїзні курси

Робота з ДІВ, РК, медики

30 березня по 01 квітня 2020 року

м. Краматорськ (Донецька обл.)

Виїзні курси

Робота з ДІВ, РК, медики

01-03 квітня 2020 року

ТОВ «РЦ «СТАКС» (Маріуполь)

готель Турист (тел. (0629) 37-57-78, 37-49-30)

Гранд Отель (тел. (0629) 40-24-64)

Гуртожиток (пр. Єдності, 49а; тел. (096) 051-04-54)

Робота з ДІВ, РК, медики

13-17 квітня 2020 року

м. Тернопіль (Тернопільська обл.)

Виїзні курси

Робота з ДІВ, РК, медики

27-30 квітня 2020 року

м. Хмельницький (Хмельницька обл.)

Виїзні курси

Робота з ДІВ, РК, медики

Травень 2020 року

м. Луцьк (Волинська обл.)

Виїзні курси

Робота з ДІВ, РК, медики

Травень 2020 року

м. Рівне (Рівненська обл.)

Виїзні курси

 

*** Примітка. При проведенні виїзних курсів (не на базі ТОВ «РЦ «СТАКС» в м. Маріуполі або в м. Києві) посвідчення про відрядження слухачів курсів представниками ТОВ «РЦ «СТАКС» не відмічаються.

Типові форми договорів:

o   Форма заявки на навчання

o   Договір на навчання з РБ, ДІВ та РК (бюджет)

o   Договір на навчання з РБ, ДІВ та РК (не бюджет)

o   Договір на навчання з РБ медики (бюджет)

o   Договір на навчання з РБ медики (не бюджет)

o   Договір на перевірку знань з РБ медики

o   Договір на перевірку знань з РБ, ДІВ та РК

*** На підставі заявки (заповнена українською мовою) готується договір, рахунок та акт виконаних робіт. Надсилається комплект документів поштою на адрес вказану в заявці. Після одержання комплекту документів необхідно повернути по 1 екземпляру договору, акту виконаних робіт та оригінал заявки з мокрими печатками та підписами.

Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 02.10.2014 № 143

«Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії»

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

персонал і посадові особи, які забезпечують радіаційну безпеку – особи, призначені в установленому порядку відповідальними за радіаційну безпеку, радіаційний контроль; персонал, що працює з джерелами іонізуючого випромінювання; особи, які виконують завдання, що потребують спеціальних знань та навичок у сфері радіаційного захисту; персонал, робота якого пов’язана з медичним опроміненням; персонал аварійного реагування тощо.

2.5. Суб’єкт діяльності забезпечує:

проходження персоналом і посадовими особами, які забезпечують радіаційну безпеку, навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки з метою забезпечення їх готовності до виконання своїх обов’язків відповідно до посадових інструкцій та з дотриманням основних принципів культури безпеки.

 

Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України, Міністерства охорони 
здоров’я України від 16.02.2017 № 51/151

«Загальні правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині»

VII. Вимоги до радіаційного захисту медичного персоналу

1. Медичний заклад, який проводить діагностичні чи лікувальні процедури медичного опромінення, забезпечує проходження персоналом та відповідальними посадовими особами навчання та перевірки знань з питань радіаційної безпеки відповідно до вимог Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 02 жовтня 2014 року № 143, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2014 року за № 1549/26326.

Контактні телефони: (0629) 58-24-01 (28); м.т.: (066)-412-44-48, (096) 539-51-03, (097) 57-303-27;

e-mail: staksumv@ukr.net

www.staks.com.ua

Copyright © 2020 ТОВ «РЦ «СТАКС»

SpyLOG